مقاله تاثیر تنش آب بر رشد، رنگدانه و جذب دی اکسید کربن سورگوم مقاله تاثیر تنش آب بر رشد، رنگدانه و جذب دی اکسید کربن سورگوم

دسته : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 409 KB

تعداد صفحات : 15

بازدیدها : 324

برچسبها : اثرات تنش آب تاثیر تنش آب بر رشد سورگوم اثرات خشکی

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

مقاله تاثیر تنش آب بر رشد، رنگدانه و جذب دی اکسید کربن سورگوم

دانلود تحقیق اثرات تنش آب روی رشد ، رنگدانه ها و جذب دی اکسید کربن در سه رقم سورگوم

فایل حاضر که ترجمه مقاله

Effects of Water Stress on Growth\ Pigments and03CO1Assimilation in Three Sorghum Cultivars می باشد دارای مجموعه متن انگلیسی با فرمت پی دی اف، ترجمه مقاله با فرمت ورد و مقاله ترجمه شده به صورت پاورپوینت می باشد

چکیده :

اثرات خشکی روی رشد رنگدانه ها و جذب دی اکسید کربن 14 در سه رقم سورگوم مطالعه شده است .تنش آبی استفاده شده در هر مرحله رویشی یا زایشی مشخص کرده میزان رشد و جذب خالص را کاهش می دهد . رشد ریشه کمتر تحت تنش آب روی داده و در موارد خاص آن افزایش نشان داده است با لنتیجه نسبت ریشه به ساقه بهبود یافته است حساسیت به تنش خشکی در مرحله زایشی نسبت به مرحله رویشی بیشتر بوده است . دورادو بیشترین مقاومت را به خشکی و جیزا 15 کمترین مقاومت را نسبت به خشکی نشان می دهد و این معیار به وسیله محاسبه شاخص مستعد پذیری خشکی برای سطح سبز کل برگ و وزن خشک ساقه محاسبه شده است .

اثر تنش آب بر سورگوم

مقدمه :

سورگوم به وسیله توانایی اش برای مقاومت و زنده ماندن تحت وضعیتهای مداوم با مقطعی خشک مشخص شده است (هولز و همکاران 1980) مقاومت خشکی آن با یک تراکم و ریشه فراوان و توانایی برای نگهداری باز شدن روزانه ای در سطوح کم پتانسیل بالقوه برگ احتمالا از طریق تنظیم و تعادل اسمزی این کار را می کند ( رایت و همکارن 1983) کاهش رشد گیاه یکی از اثرات بر جسته محدودیت آب روی گیاه و به طور عمده به صورت بازداری توسعه برگی و ساقه ای وقتی پتانسیل آب به زیر آستانه می رود عمل می کند و این در گونه ها مختلف فرق می کند ( پلشی و همکاران 1997) رشد ریشه حساسیت کمتری به کاهش در پتانسیل آن خاک نسبت به رشد ساقه دارد ( کریل مان و همکارن 1990) و این منجر به افزایش در نسبت ریشه به ساقه می باشد که به طور رایج در گیاهان که نقص آب دارد روی می دهد .

تعیین رنگدانه های فتوسنتزی

رنگدانه های فتوسنتزی ( کلروفیل a و کلروفیل b و کارتنوئیدها ) با به کارگیری روش اسپکتروفتومتر توسعه یافته به وسیله متزنر و همکاران (1965) تعیین می شود .

جذب فتوسنتزی در اکسید کربن

همانطور که به وسیله شداد (1979) شرح داده شد یک کیفیت شناخته شده ظرفهای برگ تازه درون یک دستگاه تثبیت برای دستیابی دی اکسید کربن 14 با فتوسنتز به وسیله ظرفها طراحی شده است . آزمایش تحت نور طبیعی خورشید در 10 صبح وقتی شدت نور در حدود 3500 لوکس بود صورت گرفت در پایان دوره تثبیت (10 دقیقه ) ظرفهای برگ به سرعت به آب جوش 85% (7/7) متانول آبدار برای استخراج فتوسنتزها انتقال داده شد . بعد از خنک سازی قسمت غیر قابل حل از یک محلول سانتریفیوژ در 2000 گرم برای 10 دقیقه جدا شد قسمتهای محلول و غیر قابل حل به حجم 35 ریپدو سپس 2 سانتی مکعب نمونه ها برای سنجشی رادیو اکتیویته پرتو افشانی شد .

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید