پایان نامه عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر پایان نامه عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 691 KB

تعداد صفحات : 179

بازدیدها : 600

برچسبها : زنجیره تامین شیر

مبلغ : 10500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390

مقدمه

مدیریت زنجیره تأمین (Supply Chain Management) یکی از شاخه های نوظهور مدیریت است که روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است و به دنبال راه هایی برای کاهش هر چه بیشتر سیکل تولید محصول و ارائه خدمات تا رسیدن به دست مشتری ضمن بالا بردن کیفیت محصول و خدمات مورد نظر است و در این راه، از جدید ترین پیشرفتهای علم مدیریت و فناوری بهره می برد و در دنیای امروز، هیچ کشوری از به کارگیری آن بی نیاز نیست.

شرایطی که باعث تعریف و طراحی مدیریت زنجیره تأمین شده، افزایش روزافزون رقابت پذیری و تلاش برای بقای سازمانهاست که با توسعه روزافزون شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات حاصل شده است. سازمانها رمز این بقا را در ارضای نیازهای مشتری می دانند. مدیریت زنجیره تأمین نگرشی است که بر مبنای آن ارضای این نیازها نه فقط توسط آخرین مرکز نزدیک به مشتری (که محصول نهایی خروجی اوست)، بلکه توسط سایر تأمین کنندگان بالا دستی، صورت می گیرد. این توالی تأمین کنندگان در راستای ارضای نیاز یک مشتری، زنجیره تأمین نام دارد. هدایت تمام اعضای زنجیره تأمین به صورتی یکپارچه و هماهنگ را مدیریت زنجیره تأمین می نامند.

در طول دهه گذشته، شرکتها در صنایع گوناگون به این نکته پی بردند که دسته کردن و جمع کردن مشتریان و عرضه کنندگان و در پی آن زنجیره های تأمین کسب و کار، توانایی های نوآوری و پایه ای آنها را بالا می برد. امروزه به طور چشمگیری بهترین بنگاه ها جهت به دست آوردن چشم اندازهای تازه برای منابع جدید مزیت رقابتی، به مدیریت زنجیره تأمین گرایش نشان می دهند.این بدین معنا نیست که شرکتها در گذشته نسبت به روابطی که بین خود و شرکای تجاری شان وجود داشته بی اعتنا بوده اند. بنگاه ها همواره به دنبال فرصتهایی برای به کارگیری فناوریها و تکنیک های جدید سازمانی هستند تا بتوانند تعامل و سرعت انتقال اطلاعات را بین خود و شرکای شان بهبود ببخشند. در محیط امروزی، مزیت رقابتی از آن بنگاههایی است که پیوسته از تواناییهای زنجیره تأمین برای پیش بینی و برآورد نیازهای مشتری استفاده می کنند. در ادامه ضمن بررسی سیر تاریخی مدیریت زنجیره تأمین، فعالیتهای اصلی در فرایند مدیریت زنجیره تأمین تشریح می شود. سپس بعد جهانی مدیریت زنجیره تأمین مورد بررسی قرار می گیرد

نگرشی بر مدیریت زنجیره تامین

تعریف مدیریت زنجیره تأمین

از چندین زاویه می توان به مدیریت زنجیره تامین نگاه کرد. به مثابه اغلب فلسفه های مدیریت، تعاریف مدیریت زنجیره تأمین نیز باید هم اهداف استراتژیک و هم اهداف تاکتیکی را پوشش بدهد. هند فیلد و نیکولس مدیریت زنجیره تأمین را از طریق تفکیک مفاهیم در دو اصطلاح ، زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تامین تعریف می کنند.

زنجیره تأمین شامل همه فعالیتهای مرتبط با جریان و انتقال کالاها از مرحله مواد خام به مصرف کننده نهایی و جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن است. مدیریت زنجیره تأمین یعنی یکپارچه سازی این فعالیتها از طریق بهبود روابط زنجیره تأمین برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار.

آیرس نیز تعریف زیر را برای زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین ارائه می کند. مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از: طراحی، نگهداری و عملیات فرایندهای زنجیره تأمین برای برآورده کردن احتیاجات مصرف کنند نهایی.

به عبارت دیگر، زنجیره تأمین، شبکه ای از سازمانهاست که با ارتباطی بالا دستی ( تأمین کنندگان) به پایین دستی (توزیع کنندگان)، در فرایندها و فعالیتها درگیرند و به صورت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری نهایی، تولید ارزش می کنند. مدیریت زنجیره تأمین یعنی یکپارچه سازی سازمانهای درگیر و هماهنگ سازی بهتر جریانهای مواد، اطلاعات و مالی.

مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین

می توان گفت مفهوم مدیریت زنجیره تأمین ترکیبی از مراحل پنج گانه مدیریت است. مرحله اول را می توان به عنوان حوزه تدارکات داخلی توصیف کرد. در مرحله دوم، نگرشی نسبت به تدارکات از تمرکز زدایی سازمانی به تمرکز در کارکردهای اصلی که از نگرشهای جدید مرتبط با بهینه سازی هزینه و خدمت به مشتری گرفته شده بود، تغییر یافت. در مرحله سوم، عرصه تدارکات به طور چشمگیری گسترش پیدا کرد و ضمن انبار داری و حمل و نقل داخلی ، ارتباط عملیات داخلی با حوزه های عملکردی شرکای تجاری را در بر گرفت. همان طور که مفهوم روابط کانالی رشد کرد، در مرحله چهارم مفهوم تدارکات نیز به مدیریت زنجیره تأمین تغییر پیدا کرد. امروزه با کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین، می توان گفت که مدیریت زنجیره تامین در حال وارد شدن به مرحله پنجم یعنی مدیریت زنجیره تامین الکترونیک است. در ادامه هر یک از مراحل پنج گانه به طور مختصر توضیح داده می شود.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف تحقیق

اهداف جزیی

فرضیه های تحقیق

سئوالات پژوهش

متغیرهای پژوهش در قالب مدل مفهومی

قلمرو پژوهش

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

ابزار اندازه گیری اطلاعات

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

تعریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم

ادبیات پژوهش

بخش اول-نگرشی برمدیریت زنجیره تامین

تعریف مدیریت زنجیره تأمین

مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین

مرحله اول تمرکز زدایی تدارکات

مرحله دوم مدیریت هزینه

مرحله سوم یکپارچگی کارکردها

مرحله چهارم مدیریت زنجیره تأمین

مرحله پنجم مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک

تامین کنندگان

مفهوم انتخاب تأمین کنندگان

تاریخچه و سیر تحول انتخاب تأمین کنندگان

انتخاب تأمین کنندگان در SCM

رویکردها و روش های انتخاب تأمین کنندگان

مزایای استفاده از یک تأمین کننده عبارت است از

مزایای استفاده از چند تأمین کننده عبارت است از

انواع تأمین کنندگان

تامین کنندگان غیرقابل قبول

تامین کنندگان قابل قبول

تأمین کنندگان خوب

تأمین کنندگان برتر

تأمین کنندگان فوق العاده

عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کنندگان

توانایی های کیفی تأمین کنندگان

توانایی دستیابی و انطباق با تکنولوژی های جدید

توانایی مالی

توانایی مدیریتی

مدل مفهومی فرآیند انتخاب تأمین کنندگان

خرید در مدیریت زنجیره تامین (SCM)

بخش دوم: تعریف خرید

تاریخچه و سیر تحول خرید

رویکردها و روش های خرید

مزایای خرید متمرکز

مزایای خرید در حالت غیرمتمرکز

اهداف خرید

اصول حاکم بر خرید

مدل مفهومی فرآیند خرید

بخش سوم: مدیریت استراتژیک زنجیره تامین

استراتژی عملیاتی

ساخت برای انبار کردن

تولید بر مبنای سفارش

طراحی بر مبنای سفارش

مهندسی بر مبنای سفارش

استراتژی کانال توزیع

استراتژی برون سپاری

استراتژی خدمات مشتری

شبکه دارایی

چهار معیار برای استراتژی مناسب در زنجیره تأمین

همسویی با استراتژی کسب و کار

رقابت بر مبنای هزینه

رقابت هایی در نوآوری

رقابت در کیفیت

رقابت در خدمات

همسویی با نیازهای مشتریان

بخش های چندگانه، زنجیره های تأمین چندگانه

همسویی با جایگاه قدرت

استراتژی نسل آینده

بخش چهارم: لجستیک داخلی و خارجی

پیچیدگی افزایش یافته ی فرایندها

مشارکت تامین کننده

مدیریت زنجیره ی تامین کل

فرایند دیدگاه های زنجیره ی تامین

دیدگاه چرخه ایی

دیدگاه کشش / رانش

ساختار زنجیره ی تامین

کانون تمرکز مشتری و تقاضا

مدیریت منابع و ظرفیت

خرید و کانون تمرکز تامین کننده

مدیریت موجودی

مدیریت عملیات

مدیریت توزیع

سیستم ها و روش ها

مدیریت عملکرد

آیا تمام این ساختارها برای همه ی انواع سازمانها مناسب است؟

مشتری و تقاضا در زنجیره تامین

تمرکز مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدلهای شکل گیری رضایت مشتری

یک طرفه نیست

تکنیک هایی برای پیش بینی تقاضا

پیش بینی کمی

نظر متخصصین

بررسی بازار

بررسی چرخه عمر

تصادفی

حس مشترک

عوامل تاثیر گذار بر اشتباهات پیش بینی

بخش پنجم-مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها

راه حلهای مشکلات زنجیره تامین

برنامه ریزی نیازمندی مواد MRP

برنامه ریزی منابع تولید (MRP)

برنامه ریزی منابع موسسه (ERP)

دومین نسل برنامه ریزی منابع موسسه (ERP/SCM)

زنجیره تامین هوشمند

ادغام و یکپارچگی سیستم ها

منافع محسوس

منافع نامحسوس

تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین

فعالیتهای داخلی

فعالیتهای پایین دست

مبادله ها (EXCHANGE)

فعالیتهای تجارت الکترونیک

پیشینه پژوهش

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه

روش تحقیق

روش جمع آوری داده ها

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

ابزار اندازه گیری اطلاعات

قلمرو پژوهش

روش نمونه گیریو تعیین حجم نمونه

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

روایی

پایایی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آزمون نیکویی برازش کلموگروف اسمیرنوف

آمار توصیفی

جدول فراوانی و نمودار مربوط به پاسخگویان

آمار استنباطی

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

خلاصه تحقیق

فرضیه های پژوهش

نتیجه گیری بر اساس فرضیات

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادها

منابع و ماخذ

پیوستها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید