پایان نامه بررسی مشکلات روانی کودکان سرپرستی بهزیستی و خانواده پایان نامه بررسی مشکلات روانی کودکان سرپرستی بهزیستی و خانواده

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 114 KB

تعداد صفحات : 272

بازدیدها : 325

برچسبها : مشکلات روانی نوجوانان بهزیستی

مبلغ : 7000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی مشکلات روانی کودکان سرپرستی بهزیستی و خانواده

دانلود پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی - اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

پایان نامه حاضر تحقیقی است مقایسه ای نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.

برای بررسی موضوع فوق، از پرسشنامه استاندارد که روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده که از طریق پرسشنامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین 40 نفر از نوجوانان پسر که 20 نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.

اطلاعات حاصله از این پرسشنامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشکلات روانی اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد که بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.

مقدمه

دوران پرتلاطم نوجوانی و مرحله گذر از این دوران گذرگاهی است برای هر چه زودتر رسیدن به دنیال جذاب جوانی، که از دور های ظریف و حساس زندگی آدمی و شاید هم حساسترین این دوران است. در این دوره نوجوان که به تازگی از دنیای شیرین و شاد پر از امنیت کودکی گذر کرده است ، گام در دنیای پرنشیب و فرازی می گذراد که دیگر به اندازه عالم کودکی طلایی و دریایی نیست.

واقعیتهای زندگی اندک، اندک چهره نشان می دهند و نوجوان اغلب نخستین سختیهای دوران بزرگسالی را تجربه می کند. این دنیا واقعی تر است؛ دنیایی نزدیکتر به دنیای بزرگترها، پر کشش، پر ماجرا و سرشار از تجربه های نو و بیشتر و مهمتر از همه دنیایی آکنده از رشد تحول نوجوان در این مرحله از زندگی با شتابی که گاه مهار نشدنی به نظر می آید، دگرگون می شود و رشد می کند. رشدی پر دامنه و گسترده که جسم و جان او را شامل می شود، این رشد و تحولات مثل رشد عضلانی، پدیدار شدن سائقه تولید مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگی هوش نظری، شکل گرفتن اندیشه های آرمانی، استقلال طلبی، تحولات عقلی و عاطفی و بالاتر از همه میل به سبک هویت، آن چنان سریع و یکباره اتفاق می افتد که گویی فردی با او دوباره به دنیا آمده است و در برابر جامعه والدین خود اعلام وجود می کند. این تولد دوباره، برای اطرافیانش بیگانه و ناشناخته نیست ، اما شتاب و دامنه گسترده این دگرگونیها و تغییرات به حدی است که نوجوان دیگرخودرا نمی شناسد و برای کنار آمدن با این تازه وارد بیگانهخودو خواسته هایش ندارد و هنوز با خود آشنا نیست.

...

فهرست مطالب پایان نامه

مقدمه

چکیده تحقیق

شروع موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

طرح سوال پژوهشی

فرضیه های تحقیق

تعریف اصطلاحات عملی و نظری

شرح موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

خصوصیات عاطفی در دوره نوجوانی و جوانی

رشد اجتماعی در دوره نوجوانی

رشد روانی در دوره نوجوانی

عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دوره نوجوانی

چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان

اهداف طرح تحقیق

طرح سؤال پژوهشی

فرضیه های تحقیق

تعریف اصطلاحات و مفاهیم

نوجوانی

بهزیستی

خانواده

روانی اجتماعی

خودپنداری

ادبیات پژوهش

تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران

مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی

ادبیات پژوهش

تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران

مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی

توصیف نوع و روش تحقیق

توصیف جامعه آماری

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری

روش آماری

توصیف نوع و روش تحقیق

توصیف جامعه آماری

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

روش آماری

مقدمه

تحلیل مجذور نمرات T/student

تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه

اثبات فرضیه ها

نتیجه گیری کلی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات

اثبات فرضیه ها

فرضیه

اثبات فرضیه

فرضیه

اثبات فرضیه

فرضیه

اثبات فرضیه

فرضیه

اثبات فرضیه

نتیجه گیری کلی

توصیف نوع روش تحقیق

جامعه آماری

روش آماری

متغیرهای حاضر در این پروژه

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

ضمائم

مقیاس خودپنداری راجرز

مقیاس عزت نفس رونبرگ

منابع و مأخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید