پایان نامه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی نوجوانان با سابقه خود زنی پایان نامه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی نوجوانان با سابقه خود زنی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 312 KB

تعداد صفحات : 102

بازدیدها : 623

برچسبها : خود زنی نارسایی هیجانی نشخوار ذهنی

مبلغ : 10500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی نوجوانان با سابقه خود زنی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان دارای آسیب خودزنی و نوجوانان عادی که به پزشکی قانونی شهرستان اردبیل مراجعه بودند. بدین منظور 25 نوجوانان دارای آسیب خود زنی و 25 نفر از نوجوانان عادی به روش نمونه گیری در دسترسانتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بوده و برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو-20(FTAs) و مقیاس 22 سوالی نولن- هوکسما و برای تجزیه تحلیل داده ها نیز از روش آماری Manova استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین نوجوانان دارای آسیب خودزنی و عادی در متغیرهای نارسایی هیجانی و مؤلفه های آن ها و نشخوار ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد یعنی نوجوانان دارای آسیب خودزنی از نظر نارسایی هیجانی و مولفه های آن و نشخوار ذهنی در سطح بالایی هستند. بنابراین یافته های این پژوهش علاوه بر مشخص نمودن این متغیرها در نوجوانان دارای آسیب خود زنی و نوجوانان عادی می تواند راهبردهای آموزشی، تربیتی و کاربردی ارزنده ای به مسئولین و کارشناسان مسائل تربیتی ارائه نماید.

انواع نارسایی هیجانی

یک رویکرد جدید برای نارسایی هیجانی با پیشنهاد 5 نوع نارسایی هیجانی مطرح شده است. که هرنوع بوسیله ساختار روانشناختی مخصوص به خود مشخص گردیده است.

اکنون انواع نارسایی هیجانی، با توجه به اهمیت نظری هر یک (گسترش نظریه شخصیتی با توجه به عوامل زیستی) و معانی عملی (سلامت روانشناختی، مقاومت در برابر استرس، روان درمانی، روابط بین فردی، علایق شغلی و خلاقیت) مورد بحث قرار می گیرد.

ساختار انواع نارسایی هیجانی

ویژگی های نارسایی هیجان یشامل موارد زیر می باشد:

الف )توانایی کم برای متمایز کردن احساسات هیجانی

ب )توانایی کم برای تخیل و تجسم

ج )توانایی کم برای بیان کردن تجربیات هیجانی بصورت کلامی

د )توانایی کم برای تجربه کردن احساسات هیجانی

ه )کاهش تمایل برای فکر کردن درباره هیجانات

انواع نارسایی هیجانی را می توان با استفاده از یک ساختار دو عاملی مشخص کرد که بیانگر یک بعد شناختی و یک بعد عاطفی است.

نظریه های نشخوار ذهنی

نظریه سبک پاسخ

یکی از نظریات نشخوار ذهنی که تاثیر بسزایی در شکل گیری و رشد تحقیقات داشته نظریه سبک پاسخ است. این نظریه توسط نالن هاکسما و همکارانش شکل گرفت. او به دنیال پاسخگویی به چرایی تفاوت افسردگی در بین زنان و مردان برآمد و نشخوار ذهنی را به عنوان علت آن معرفی کرد. او بر این باور است که افراد به سه روش با خلق افسرده روبرو می شوند.

1) نشخوار ذهنی

2) تمرکز زدایی از خلق افسرده

3) حل مسئله

همانگونه که قبلا ذکر شد از دیدگاه او نشخوار ذهنی افکار منغعلانه و مکرر درباره نشانه های افسردگی، علل ممکن و نتایج افسردگی است. بنابراین به هنگام نشخوار ذهنی افراد مکرر افکاری مانند(چرا نمی توانم از عهده وظایفم برآیم؟ چه اشتباهی کرده ام؟ احساس می کنم نمی توانم بر این حالاتم غلبه کنم) را مرور می کنند. این افکار مانع حل مسئله می شوند. به این ترتیب این افکار چند مشکل عمده را به همراه دارند:

1) نشخوار ذهنی اثر خلق افسرده روی فکر را افزایش می دهد و باعث می شود تا به احتمال بیشتر افراد افکار و خاطرات منفی را برای فهم خلق افسرده و شرایط حاضر استفاده کنند.

2) نشخوار ذهنی از طریق بدبینی مانع حل مسئله موثر می گردد.

3) نشخوار ذهنی مانع شکل گیری رفتار سازنده می شود.

4) افراد نشخوار کننده ذهنی حمایت اجتماعی را از دست می دهند

پژوهش هایی که خاستگاه آنها نظریه نالن هاکسما بوده با توجه به چهار موضوعی که مورد توجه او و همکارنش بوده است شکل گرفته اند. این موضوعات عبارتند از: الف: اثرات نشخوار ذهنی روی سلامت روانی، ب: منابع تفاوت فردی در نشخوار ذهنی، ج: تفاوت های جنسی در نشخوار ذهنی و شیوع افسردگی د: پیش آیند های رشدی نشخوار ذهنی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید