تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 278 KB

تعداد صفحات : 70

بازدیدها : 594

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو

تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو

تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

چکیده

در این مقاله با کلیات و مفاهیم آشنایى با شرکت آب وفاضلاب وابسته به وزارت نیرو، اعتبارات، حسابداریانبارشرکت آب و فاضلاب روستایی، حسابداری داراییها جاری و ثابت و حسابداری بدهیهای جاری و بلند مدت آشنا می شویم.

شرکت آب و فاضلاب روستایی یکی از شرکت های دولتی است که به منظور نگهداری ،بهره برداری ،توسعه ،بازسازی ، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه خطوط انتقال مخازن سیستمهای کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب تشکیل شده است.

طرح : مجموعه عملیات منظم و خدمات مشخصی را که در طی مدت معین برای نیل به هدفهای برنامه های میان مدت عمرانی و یا تحصیل داراییهای ثابت عمرانی انجام میشود.

طرح عمرانی: منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطا لعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجراء و با مطالعه اجرامیگردد تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود .

واژه های کلیدی: شرکت آب و فاضلاب، طرح های عمرانی، اعتبارات، حسابداری انبار

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم آشنایى با شرکت آب وفاضلاب

  ۱- ۱ تعریف :

شرکت آب و فاضلاب روستایی یکی از شرکت های دولتی است که به منظور نگهداری ،بهره برداری ،توسعه ،بازسازی ، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه خطوط انتقال مخازن سیستمهای کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب تشکیل شده است.

۲-۱ مقدمه:

آبرسانی به مناطق روستایی در سالهای قبل از انقلاب بصورت محدود توسط ادارات دولتی یا روستائیان انجام میگرفت .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل نهاد جهاد سازندگی تامین آب آشامیدنی روستاها به واحدی بنام آبرسانی روستا ها واگذار گردید که عمدتا” روستاهای زیر ۱۵۰ خانوار مطالعه – طراحی و آبرسانی میگردید.

در سال ۱۳۶۹ پس از تفکیک وظایف وزارتخانه های جهاد سازندکی و بهداشت و درمان آبرسانی کلیه روستا ها به وزارت جهاد سازندگی واگذار گردید.

به پشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب مجلس شورای اسلامی در مورخه ۱۲/۰۹/۱۳۷۴شرکت اب و فاضلاب روستایی تشکیل و ازسال ۱۳۷۷رسما” بعنوان دستگاه اجرایی شروع بکار نمود. از سال ۱۳۸۱شرکت های آب و فاضلاب روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع وبه وزارت نیرو الحاق شده است.

 موضوع فعالیت و وظایف شرکت:

مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه تاسیسات مربوط به تامین و انتقال توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی روستا ها نظیر چاهها آبگیر ها – تصفیه خانه ها – مخازن – ایستگاهها ی پمپاژ – خطوط انتقال سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی نظیر خطوط انتقال شبکه جمع آوری و تصفیه خانه
مرمت بازسازی وتوسعه  شبکه ها وتاسیسا ت آب آشامیدنی و تاسیسات عمومی رفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها
تامین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی براساس استاندار دهای مصوب ودر چهار چوب برنامه ومصوبات و زارت نیرو
بهره برداری واداره تاسیسات مرتبط باوظایف که در اختیار شرکت گذارده می شود
اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از داخلی و خارجی عرضه اوراق مشارکت داخلی وپیش فروش انشعاب وسایر روشهای  تامین منابع مالی بااخذ مجوز از مراجع قانونی زیربط
خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی اجرایی بهره برداری ونگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها افزایش بهره وری وارتقای سطح خدماتی
انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در امور آب و فاضلاب روستایی
تحت  پوشش بردن روستا ها به منظور نظارت و کنترل در توزیع و ارائه آب بهداشتی وسالم

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم آشنایى با شرکت آب وفاضلاب

۱-۱- تعریف       ۲
۲-۱-  مقدمه      ۲
۳-۱-  منشور اخلاقی      ۵
فصل دوم: اعتبارات
۱-۲- اعتبارات      ۸
۱-۱-۲ اعتبارات جاری      ۸
۱-۱-۱-۲ حقوق ودستمزدکارکنان      ۸
۲-۱-۱-۲- حقوق دستمزد نیروهاى قراردادی      ۹
۳-۱-۱-۲- هزینه ى نگهدارى شبکه هاوتاسیسات      ۹
۴-۱-۱-۲- هزینه هاى ادارى      ۱۰
۵-۱-۱-۲- هزینه ى تولید     ۱۰
۶-۱-۱-۲- هزینه ى توزیع وفروش     ۱۰
۸-۱-۱-۲- ذخیره حقوق ومزایان آخرسال    ۱۱
۲-۱- ۲- اعتبارات عمرانى    ۱۱
۱-۲-۱-۲- پیشنهاد طرح      ۱۱
۲-۲-۱-۲ برآورد اعتبار مورد نیاز     ۱۱
۳-۲-۱-۲- تصویب اعتبار    ۱۱
۴-۲-۱-۲- نحوه ثبت حسابداری ابلاغ اعتبارات     ۱۲
۵-۲-۱-۲- طرح     ۱۲
۲-۲- انواع طرح     ۱۳
۱-۲-۲- طرح هاى عمرانى انتفاعى    ۱۳
۲-۲-۲- طرح هاى عمرانی غیرانتفاعى     ۱۳
۳-۲-۲- طرح هاى عمرانی  مطالعاتى     ۱۳
۳-۲- مراحل اجراى طرح    ۱۳
۱-۳-۲- مطالعه مقدماتى طرح    ۱۳
۲-۳-۲- ارجاع کاربه پیمانکار    ۱۴
۳-۳-۲- نحوه ارجاع کاربه پیمانکار    ۱۴
۴-۳-۲- انعقاد قرارداد با پیمانکار    ۱۵
۵-۳-۲-شرایط خصوصی پیمان     ۱۷
۴-۲- اجراى عملیات طرح هاى عمرانى     ۲۷
۱-۴-۲- تحویل محل قرارداد     ۲۷
۲-۴-۲-  معرفى ناظربه کارفرما    ۲۷
۳-۴-۲- معرفی یک نفر بعنوان نماینده     ۲۷
۴-۴-۲- اعلام شروع به کار    ۲۷
۲-۲-۴-۲- مرحله پرداخت پیش پرداخت    ۲۸
۱-۲-۴-۲-۲۰ % کل قرارداد     ۲۸
۲-۲-۴-۲-  نحوه ثبت حسابداری    ۲۸
۳-۲-۴-۲- مرحله پرداخت صورت وضیعت    ۲۸
۱-۳-۴-۲- اعمال کسورات    ۲۹
۲-۳-۴-۲- مرحله تسویه حساب    ۳۰
۳-۳-۴-۲- تحویل اسناد هزینه و دریافت رسید     ۳۰
۴-۳-۴-۲- ممیزی اسناد     ۳۰
۵-۳-۴-۲٫دریافت رسید    ۳۰
۶-۳-۴-۲- احتساب هزینه به پروژه    ۳۰
فصل سوم: حسابداری انبارشرکت آب و فاضلاب روستایی
۱-۱-۳- برآورده شدن نیازهای طرح     ۳۳
۲-۱-۳- دارا بودن اعتبار    ۳۳
۳-۱-۳- استعلام خرید    ۳۳
۴-۱-۳- رسید انبار    ۳۳
۵-۱-۳ – حواله انبار     ۳۳
منابع وماخذ      ۵۶

منابع و ماخذ:

سرفصل ها و بخشنامه ارسالی شرکت مهندسی کشور و امور مالی شرکت آب و فاضلاب روستایی کل کشور

سال۱۳۸۸

سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات

کتاب مباحث جاری انتشارات دانشگاه پیام نور

سال ۱۳۷۹

مولف : دکتر حسین کربا سی یزدی

نشریه شماره ۹۰

سال ۱۳۷۶

سازمان حسابرسی

دکتر فضل اله اکبری و مصطفی علی مدد

آیین نامه های اداره تامین اجتماعی و اداره دارایی

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید