تحقیق رابطه سبک اسنادی با افسردگی و الگوی درماندگی آموخته شده دانشجویان تحقیق رابطه سبک اسنادی با افسردگی و الگوی درماندگی آموخته شده دانشجویان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 72 KB

تعداد صفحات : 104

بازدیدها : 192

برچسبها : سبک اسناد افسردگی درماندگي آموخته شده

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

تحقیق رابطه سبک اسنادی با افسردگی و الگوی درماندگی آموخته شده دانشجویان

دانلود تحقیق و پایان نامه رابطه سبک اسنادی با اختلال روانی افسردگی و آزمون نظريه درماندگي آموخته شده در بين دانشجویان

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه پیشرفت های چشمگیری در زمینه سبب شناسی و درمان اختلالات روانی صورت گرفته است یکی از این پیشرفت ها مورد توجه واقع شدن فرایند های شناختی رفتاری و از میان آن پدیده درماندگی آموخته شده و سبک تبیین در سبب شناسی افسردگی می باشد. آشکار شدن سبک تبین فرد به منظور پیش بینی وضعیت او در پیوستار آسیب پذیری حائز اهمیت فراوان است. از اینرو آماده سازی محیط و آموزشهای لازم می تواند به افرادی که به قطب آسیب پذیری گرایش بیشتری دارند کمک کنند بنابر شواهد و مدارک پژوهشی سبک تبیین در پیش بینی رفتار و عواطف منفی نقش مهمی ایفا می کند سبک تبیین بدبینانه ریسک مهمی برای بروز افسردگی محسوب می شود اگر واقعاً سبک تبیین بدبینانه یکی از عوامل پیامدهای رفتار یعاطفی بعدی باشد توجه به ریشه های تحولی سبک تبیین در دوران رشد ضروری است. در صورتی که حوادثو تجارب ناخوشایند در سال اولیه زندگی به وقوع پیوسته باشد، سبک تبیین احتمالا نیاز به دگرگونی و بازسازی دارد. بنابراین نقش خانواده و آموزش و پرورش حائز اهمیت است ، خانواده و آموزش و پرورش باید زمینه هایی را فراهم کنند که تا حد امکان موفقیت را در کودکان افزایش و شکست را کاهش دهند تا به نحوی از آموختن درماندگی و ناتوانی جلوگیری کنند. همچنین سبک تبیین در فرایند روان درمانی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. شناسایی تبیین بدبینانه و بازسازی اسنادها می تواند در تسریع روند بهبودی بیماران افسرده موثر باشد.

آشکار شدن سبک تبیین دانشحویان در برخورد با شکست ها و موقعیت های یادگیری به منظور پیش بینی طبیعت او در پیوستار آسیب پذیریعدم آسیب پذیری اهمیت موضوع را تا حدودی روشن مینماید.

اهداف طرح

1 اهداف کلی: هر چند که نظریه اسناد در آغاز اختصاص به افسردگی داشت اما دامنه آن روز به روز گسترده تر شده و موضوعات بیشتری را در بر گرفته است، به گونه ای که بعد از گذشت سه دهه از عمر آن موضوعات دیگری از قبیل موقعیت شغلی زوجین،تندرستی و حتی مرگ نیز در این زمینه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است تحقیق حاضر می تواند گامی مقدماتی در جهت گسترش زمینه های تحقیق در این موقعیت ها باشد.

هدف کلی طرح: آزمون نظریه درماندگی آموخته شده در بین دانشجویان می باشد بدین معنی که آیا دانشجویان افسرده از الگوی درماندگی آموخته شده در برخورد با رویدادها تبعیت می کنند یا نه؟

اهداف جزئی و کاربردی

مشخص کردن سبک اسناد دانشجویان افسرده و کمک بهروان درمانی این اختلال از طریق فرایند بازآموزی سبک اسناد نمی تواند یکی از اهداف این طرح باشد نتایج می تواند در رابطه با تعلیم و تربیت و آموزش خانواده موثر باشد با توجه به این امر که شکست مداوم می تواند در رشد سبک اسنادی ناجور و متعاقب آن بروز رفتارها و عواطف ناخوشایند موثر باشند می توان فرزندان و دانش آموزان را به نحوی تربیت کرد که پیامد های رفتاری خود را به نوعی تبیین کنند که در جهت رشد و سلامت رفتاری و عاطفی خود گام بردارند و از اسنادهای ناجور اجتناب کنند. اگر چه دانشجویان در مقطعی از سن خود قرار دارند که ممکن است سبک های اسنادی در آن شکل گرفته باشد اما هر فردی می تواند با آگاهی از نحوه اسنادی خویش در جهت تغیر اسنادهای نامطلوب خود، اقدام کند.

سوالها و فرضیات تحقیق

سوالات:

1 آیا تفاوتی بین اسناد دانشجویان افسرده و اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای منفی و مثبت وجود دارد؟

2 آیا دانشجویان افسرده بیشتر از سبک های تفکر همگرا برای یادگیری های خود استفاده می کنند؟

3 آیا دانشجویانی که تفکر همگرا دارند در مقایسه با دانشجویانی که تفکر واگرا دارند از اسنادهای درونی پایدار و کلی برای حوادث بد بیشتر استفاده می کنند؟

فرضیات

1 اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای منفی به طور معنی داری درونی تر است.

2 اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای منفی به طور معنی داری کلی تر است.

3 اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای منفی به طور معنی داری پایدار تر است.

4 اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای مثبت به طور معنی داری بیرونی تر است.

5 اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای مثبت به طور معنی داری اختصاصی تر است.

6 اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای مثبت به طور معنی داری ناپایدارتر است.

7 دانشجویان افسرده در مقایسه با دانشجویان عادی بیشتر از تفکر همگرا استفاده می کنند.

8 دانشجویان عادی در مقایسه با دانشجویان افسرده بیشتر از تفکر واگرا استفاده می کنند.

9 دانشجویان دارایتفکر همگرا در مقایسه با دانشجویان دارای تفکر واگرا از اسنادهای درونی، پایدار و کلی برای حوادث بد استفاده میکنند.

تعریف نظری متغیر ها

سبک های تفکر

شیوه های نسبتاً ثابتی هستند که افراد با استفاده از آنها اطلاعات را دریافت و سازماندهی و مفهوم می بخشند. سبک های تفکر انواع مختلفی دارد. افرادی که دارای سبک تفکر واگرا هستند موقعیت های عینی را از زوایای مختلف می بینند و رویکرد آنان نسبت به موقعیت ها مشاهده کردن تا عمل کردن است. این گونه افراد تخیل و احساس قوی دارند. اما افرادی که دارای تفکر همگرا هستند غیر هیجانی هستند، علاقه های محدودی دارند در کاربرد عملی اندیشه ها قوی هستند تا خلق اندیشه های جدید.

سبک اسنادی

دارای سه بعد درونی بیرونی یعنی نسبت دادن علل پیامدها به عوامل خارج از شخص مانند محیط یا موقعیت، کلی و اختصای یعنی نسبت دادن علل یک پیامد بر تمامی موقعیت ها در برابر نسبت دادن آن علل به یک موقعیت خاص و پایدار، ناپایدار یعنی تعمیم دادن علل پیامدها به مدت زمانی طولانی و همیشگی در برابر نسبت دادن علل پیامدها به زمان حال و کوتاه مدت.

افسردگی: امروزه افسردگی جزء اختلالات خلقی شناخته می شود. که در آن از دست دادن کارمایه ( انرژی) ، علاقه، احساس گناه و دشوار شدن تمرکز و افکار مرگ و خودکشی از نشانه های بارز آن می باشد. در این بیماری خلق افسرده بر فرد غالب می شود که بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالتهای بر انگیختگی نشان داده می شود.

دانشجویان

کسانی هستند که بعد از گذراندن مقطع دیپلم، در حال حاضر در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند.

سبک اسنادی و الگوی درماندگی آموخته شده دانشجویان افسرده

فهرست مطالب

مقدمه:

بیان مسئله.

اهمیت و ضرورت تحقیق.

اهداف طرح.

سوالها و فرضیات تحقیق.

تعریف نظری متغیر ها

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم

گستره نظری موضوع و سوابق تحقیق.

مقدمه:

سبک های تفکر:

سبک های شناختیتفکر.

سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده

افسردگی.

تاریخچه افسردگی:

تعریف افسردگی.

برخی از تعاریف عمده افسردگی.

میزان بروز شیوع افسردگی.

سنو افسردگی:

جنسیت و افسردگی

طبقه اجتماعی:

طبقه بندی افسردگی بر اساس DSM IV-TR..

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای افسردگی:

سبب شناسی افسردگی.

الگوهای زیست شناختی افسردگی.

دیدگاه روان تحلیل گری:

عوامل روانیاجتماعی.

نظریه یادگیری..

تبیینهای شناختی.

درماندگی آموخته شده

کشف آزمایشی درماندگی آموخته شده:

نقایص مدل اولیه درماندگی آموخته شده:

مدل تجدید نظر شده درماندگی آموخته شده

ایا تبیین های علی شرط کافی یا عامل خطرزا افسردگی است؟

تبین های علی و سبک تبین: سازه های فرضی.

سبک تبین در مقابل واقعیت:

شکل گیری و تکامل سبک تبیین

سوابق پژوهشی طرح در خارج از کشور

سوابق پژوهشی طرح در داخل کشور

خلاصه و نتیجه گیری..

فصل سوم

روش تحقیق.

نوع طرح:

جامعه آماری و نمونه آماری..

روش نمونه گیری:

روش اجرا پژوهش:

طرح تحقیق.

معرفی پرسشنامه:

روش اجرا

روش نمره گذاری..

پرسشنامه سبک های شناختی کلب..

معرفی پرسشنامه.

پایایی.

اعتبار:

روش نمره گذاری..

پرسشنامه سبک اسناد (ASQ)

معرفی پرسشنامه.

روش اجراء:

اعتبار

روش جمع آروی اطلاعات:

روش تجزیه و تحلیل آماری:

منابع.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید