پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989 پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 11 KB

تعداد صفحات : 5

بازدیدها : 383

برچسبها : پرسشنامه عزت نفس مقیاس عزت نفس کودکان

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989

دانلود پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989 ، مقیاسهای سنجش عزت نفس کودکان

عناوین مطالب

توضیح آزمودنی

عبارات (60 عبارت)

توضیح آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (1989) برای کودکان

برآورد ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ

اعتبار

نمره گذاری

منابع

***************************

این آزمون دارای پنج مقیاس عزت نفس (مقیاس های کلی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی، اجتماعی) و یک مقیاس دروغ سنج می باشد. هر مقیاس دارای 10 سؤال مجزا است و هر کدام از سؤالات دارای 3 ماده می باشند ( 60 سوال )

پرسشنامه عزت نفس پپ

دانش آموز عزیز سؤالات این پرسشنامه به ما کمک می کند تا مطالبی را در مورد احساس دختران و پسران درباره مسائل مختلف بیاموزیم. این سؤالات دارای پاسخ درست و غلط نیستند. تنها شما از احساسات واقعی تان آگاهید.

ضریب آلفای کرونباخ، مبتنی بر انحراف استاندارد سؤال های آزمون است با توجه به فرمول (α) آلفای کرونباخ ضریب پایایی این آزمون برابر 0/86 = α محاسبه شد. که در مقایسه با روش دو نیمه کردن آزمون که 0/87 می باشد،

اختلاف میان دو روش محاسبه برابر 0/01 = 0/86 0/87، است که بسیار ناچیز و قابل اغماض می باشد.

اعتبار

به منظور اعتبار آزمون از روشهای همسانی درونی و تحلیل عوامل استفاده شد، روش همسانی درونی به وسیله محاسبه همبستگی هر سؤال با تک تک سؤالات آزمون با مقیاس مربوطه، و با کل آزمون مشخص شده است. بیشترین همبستگی کل آزمون با مقیاس عمومی (کلی) میباشد، که 0/8346 = r، به طور کلی تمام مقیاسها با سطح احتمال خطاپذیری 0/001 (سطحی که در این پژوهش برای معنی دار بودن پذیرفته میشود)، همبستگی معناداری را نشان می دهند.

آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ

نمونه ای از عبارات

بعد از هر وعده غذا دندانهایم را مسواک می زنم.

من به تمام چیزهای خودم افتخار نمی کنم.

من در درس ریاضی تا حدی قوی هستم.

من قیافه زیبایی دارم.

من شیوه رفتار خود را با خانواده ام دوست ندارم.

برای دوستانم من یک دوست خوب هستم.

به شخص دیگری اجازه میدهم مرا به خاطر انجام کاری غلط سرزنش کند.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید